Productes

DIVISIO INSTITUCIONAL

Gamma de productes per la neteja i higiene de cuines, hotels, hospitals, escoles, residències ...

DIVISIO INDUSTRIAL

Productes destinats a la neteja i desinfeccio d'industries alimentaries, escorxadors, carnisseries ...

DIVISIO AGROPECUARIA

Higiene i desinfecció de granges, sales de munyir, higiene del braguer, circuits i tancs de llet ...

DIVISIO PISCINES

Amplia gamma de productes per la neteja i desinfecció de piscines ...

DIVISIO D'AIGUES

Productes i additius per al tractament d'aigües potables, residuals, aigues de rec, basses ...

DIVISIO TRACTAMENTS DDD

Servei de desinfecció, desinsectació i desratització en l'àmbit ambiental i alimentari ...