Divisió agropecuaria

DIVISIÓ AGROPECUARIA

..

Productes destinats a la higiene i desinfecció diària de granges, sales de munyir, circuits i tancs de refrigeració de la llet i higiene del braguer:

 

Tots els plaguicides d’ús ramader tenen l’autorització i registre de productes zoosanitaris expedit per la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació