Divisió tractaments DDD

DIVISIÓ TRACTAMENTS DDD

Servei de desinfecció, desinsectació i desratització en l’àmbit ambiental i en la indústria alimentària.

.

INDUSTRIAS LINDAMER, S.L. està inscrita en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la Agència de la Protecció de la Salut amb núm. de registre 0026CAT-SGi dins l’activitat de serveis de biocides a tercers en l’àmbit ambiental i indústria alimentària.

.

El personal que realitza les aplicacions disposa del carnet d’aplicador de tractaments DDD de nivell qualificat expedits per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

La nostra empresa potencia el control integrat de plagues, actuant per frenar l’aparició de plagues i prevenint possibles problemes de salut pública.

 

Tots els productes plaguicides aplicats estan degudament inscrits en el registre de plaguicides del Ministeri de Sanitat i Consum..

Per combatre els insectes voladors disposem d’un ampli ventall d’APARELLS ELÈCTRICS basats en llum ultraviolada i trampes adhesives: graelles insectes voladors, atrapa insectes adhesius, làmpades repel·lents de mosquits i recanvis de fluorescents.