PROMOCIÓ TURBIDÍMETRES CAMPANYA ESTIU 2015

TURBIDÍMETRE I FOTÒMETRE PORTÀTIL MULTIPARAMÈTRIC HS93104C

…………………………………….

HS93104C ….. FOTÒMETRE DIGITAL EN MALETÍ PER A CLOR / pH / ÀCID CIANÚRIC / …………………TERBOLESA,,ca,TURBIDYMÈTRE PORTATIF HI93703C,,ca,PROMOTION VALIDA JUSQU'À,,ca,Photomètre,,ca,fotómetro,,hu,turbidímetre,,en,turbidímetro,,en

 

TURBIDIMÈTRE PORTABLE MULTIPARAMÈTRE HS93102C,,ca,PHOTOMÈTRE NUMÉRIQUE EN CAS DE Cl,,ca,Turbidímetre,,en,photomètre,,ht

 

…………………………………..

HI93102C ….. FOTÒMETRE DIGITAL EN MALETÍ PER A Cl / pH / ÀCID CIANÚRIC / ………………..TERBOLESA,,ca,TURBIDYMÈTRE PORTATIF HI93703C,,ca,PROMOTION VALIDA JUSQU'À,,ca,Photomètre,,ca,fotómetro,,hu,turbidímetre,,en,turbidímetro,,en / Br / Je / Foi

 

TURBIDÍMETRE PORTÀTIL HI93703C

……………………………………

HI93703C ….. TURBIDÍMETRE NEFELÒMETRE PORTÀTIL (HANNA)