PROTECCIÓ DE DADES


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es considera informat de que les seves dades de caràcter personal, recollides en aquest lloc web, seran incloses en el Fitxer del qual n’és responsable INDUSTRIAS LINDAMER, S.L, amb domicili a Amer, Ctra. Comarcal C-63, km.48,200, amb la finalitat de respondre a les sol·licituds d’informació o per elaborar els pressupostos sol·licitats. També podran ser utilitzats, excepte que el titular de les dades manifesti la seva oposició, per informar dels productes i serveis de INDUSTRIAS LINDAMER, S.L.

Així mateix, es considera informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades de caràcter personal, en els termes previstos en la citada Llei, en el domicili abans indicat.