Sosa càustica sòlida – L'hydroxyde de sodium

…. …..

90500,1 SAC 25 Kg. SOSA CAUSTICA PERLES
90500,7 CAIXA 12 POTS 1 KG. SOSA CAUSTICA PERLES
90501,1 SAC 25 Kg. SOSA CAUSTICA ESCAMES